Tłumaczenie świadectw

Tłumaczenie świadectw – język holenderski,niderlandzki

Jeżeli chcesz otrzymać wymarzoną pracę w Holandii, niezbędnym może być tłumaczenie dokumentów potwierdzających wykształcenie. Wśród dokumentów, które są najczęściej tłumaczone przez naszych tłumaczy przysięgłych możemy rozróżnić kilka podstawowych typów, które są najpopularniejsze:

  • Tłumaczenie świadectw maturalnych – świadectwo maturalne to jeden z podstawowych dokumentów określających wykształcenie danej osoby. Dyplom ukończenia liceum wraz ze zdanym egzaminem dojrzałości, może być przepustką do znalezienie lepszej pracy poza granicami Polski. Tłumacz przysięgły języka holenderskiego dokonuje przekładów tego typu dokumentów w cenie od 55 PLN za 1125 znaków ze spacjami. Czas realizacji zlecenia ogranicza się do maksymalnie 48 godzin.
  • Tłumaczenie świadectw ukończenia technikum – dyplom absolwenta technikum wraz ze zdanym egzaminem zawodowym to cenny argument w drodze do zdobycia wymarzonej posady w Holandii. Jak dobrze wiemy dokument ten jest potwierdzeniem zdobytego zawodu, a w połączeniu z praktyką bywa przepustką do znalezienia pracy zgodnej z zainteresowaniami. Tłumacz przysięgły języka holenderskiego z przyjemnością przygotuje przekłady pisemne tego typu dokumentów, a ich wiarygodność potwierdzi okrągłą pieczęcią z orłem w koronie.
  • Tłumaczenia dyplomów uczelni wyższych – mnogość kierunków poszczególnych uczelni wyższych sprawia, że polscy absolwenci Uniwersytetów i Politechnik są łakomym kąskiem na zagranicznym rynku pracy. Podobnie jest również w Holandii. Młode pokolenie Polaków nie ma żadnych oporów przed otwarciem swojej kariery zawodowej zagranicą. Nic dziwnego bo jako naród jesteśmy dobrze wykształceni a jedną z naszych cech jest pracowitość. W zależności od potrzeb nasze biuro tłumaczeń online przygotuje dla Państwa tłumaczenie samego dyplomu lub też dyplomu wraz z suplementem. Z racji objętości dla tej ostatniej opcji zastosujemy specjalny taryfikator obniżający koszty przekładu uwierzytelnionego.
  • Tłumaczenie świadectw ukończenia kursów oraz dyplomu szkoły zawodowej – nie trzeba być magistrem aby zarabiać pieniądze zagranicą. Nasi tłumacze języka niderlandzkiego dokonają przekładów takich dokumentów jak np. świadectwo ukończenia kursu operatora wózków widłowych lub kursu masażu w cenach lepszych od konkurencji.
  • Tłumaczenia prawa jazdy – kierowca to najbardziej poszukiwany zawód w Europie. Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne, wymiana handlowa w UE osiąga każdego roku coraz to większe rozmiary. Również przedsiębiorstwa z Holandii pilnie szukają kierowców ciężarówek. Doskonale spełniają się w tym zawodzie Polacy. Aby przetłumaczyć swoje prawo jazdy, wystarczy, że dostarczysz dokumenty do naszego biura. Co prawda Twój dokument jest ważny w całej UE, ale wiele osób wraz z CV składa tłumaczenie przysięgłe prawa jazdy wraz ukończonym kursem na przewóz rzeczy.
Tłumaczenie świadectw - język holenderski, niderlandzki

Tłumaczenie świadectw – język holenderski, niderlandzki