Graficzna edycja tłumaczeń

2020-08-13 protlumaczenia

Graficzna edycja tłumaczeń to temat, który jest szczególnie istotny dla wszystkich tych z Państwa, którym potrzebne są profesjonalnie przygotowane przekłady. Oczekują ich zwłaszcza przedstawiciele biznesu, dla których są one niezbędne w ich działalności operacyjnej.

Profesjonalnie wyglądająca instrukcja obsługi czy też innego rodzaju dokumentacja wpływa znacząco na jej postrzeganie tak przez klienta wewnętrznego jak i zewnętrznego. Wierne odwzorowanie oryginałów polepsza odbiór danego dokumentu i co ważniejsze poprawia komfort przy korzystaniu z jego treści. Śmiało można powiedzieć, że jest ono prawie tak samo ważne jak treść danego pisma. Przy okazji omawiania graficznej edycji tłumaczeń warto zwrócić uwagę co jest przy niej najistotniejsze. Do kluczowych kwestii w tej materii zaliczyć możemy:

Warstwa wizualna tłumaczeń

  • Przeniesienie do tłumaczeń rysunków, tabel i diagramów – jedną z cech dokumentacji technicznej jest występowanie w niej tabel, diagramów oraz różnego rodzaju rysunków. Nie ma w tym nic dziwnego skoro są one niezbędne do lepszego zrozumienia działania danej maszyny lub urządzenia. Zadaniem biura tłumaczeń jest więc nie tylko przygotowanie translacji, ale i sprawienie aby były one zbieżne z pierwowzorami. Często wysiłki tłumaczy musza być zatem wspierane przez edytorów i grafików komputerowych.
  • Zachowanie układu dokumentugraficzna edycja tłumaczeń to również kwestie związane z ogólnym układem danego dokumentu. Numeracja stron, akapity, a wreszcie i rozmiar marginesów to tematy tylko z pozoru nieistotne. W wielu przypadkach decydują one o zadowoleniu odbiorców biura tłumaczeń i sprawiają, że chętniej korzystacie Państwo z usług tego, a nie innego podmiotu. Odpowiednie przygotowanie dokumentów ma zatem kluczowe znaczenie dla Waszego zadowolenia.
  • Właściwe przygotowanie plików wynikowych – klienci biur tłumaczeń potrzebują przekładów do bardzo wielu celów. Część z nich wykorzystywana jest do oficjalnej publikacji, a jeszcze inne mają być udostępnione w Internecie. Niezwykle ważne wydaje się więc uzyskanie takich plików, aby proces ten był możliwy do przeprowadzania bez niepotrzebnych nerwów. Przy zamawianiu przekładów warto określić czego Państwo oczekujecie, celem uniknięcia niepotrzebnych i często kłopotliwych nieporozumień.

 

Graficzna edycja tłumaczeń
Graficzna edycja tłumaczeń